Sunday
Circuit class 8pm

Monday
Circuit class 8:30
Circuit class 9:30
Booty boxing 6pm
Mixxedfit 7pm
Circuit class 8pm

Tuesday
Trampoline class -7am
Circuit class 9:30am
Circuit class 7pm
Trampoline class- 8pm

Wednesday
Circuit class 8:30
Circuit class. 9:30
Hip (high intensity Pilates) 7pm
Circuit class- 8pm

Thursday
Circuit class- 9:30
Trampoline- 12pm
Circuit class 7pm
Circuit class 8pm

Friday
Lower body hiit circuit- 8:30
Lower body hiit circuit- 9:30

Saturday
10:30 circuit class